I tid och otid ...

Jag hade egentligen tänkt
att få till några enkla rader,
om möjliga konsekvenser.
 
Av att till exempel inte ta sig tid.
 
Som tid att känna efter,
tid att tänka, tid att bara vara.
 
Men det handlar kanske inte
bara om att ta sig lite tid.
 
Det kanhända handlar mer om,
att ibland stanna upp en stund.
 
Att bli stilla mitt i varandet
och lyssna in, den tidlösa tystnaden.  
 
Foto Irmyheart