Allt är om oss ...

Du ställer inga frågor,
 
vem är du, vad vill du
var kommer du ifrån
  
dina ögon vill bara veta 
när vi ska komma hem
 
min jord är en brinnande eld
dina flöden flyger i vinden
 
där är en allt tunnare is
 
det brådskar om vi ska över,
berättelserna bär oss 
 
jag är bergen, klipporna
stenarna på marken
 
jag är den flygande
röda ökensanden
i dina barfotaskor
 
du är skogen, ängarna
sjöarna och fälten
 
du är den vilda floden
som rinner i mina vener
 
du och jag är sången,
som universum sjunger
 
Den klara älv. Vårflod. Flow. Snart. Foto 2016.