Bedövande ...

Det går inte att jämföra
införlivade upplevelser
 
det långsträckta landtungan
mellan hav och lagun
 
ena sidan mot land,
ett ljummet regn
stillsamma vindar i lä
 
andra sidan
piskande havsvindar 
vågornas skum
 
flygande sand 
öronsnäckorna
ljudets höga decibel
 
landtungan förenar och skiljer åt
 
hon står blickstilla
klar som en spegel
 
reflekterar ljuset
 
 
Kuriska näset, Litauen, juli 2016.