Skogstur ...

Över stock och sten,
i mer än meterhög sly,
går skogspromenaden
 
fötterna söker stadigt fäste,
glider längs med hala slänter,
fastnar mellan utspridda rötter
 
skulle inte falla mig in att ge upp,
även om väntan på andra andningen
dröjer tills bergskammen är nådd
 
sedan går det utför
i rasande fart
 
där mossan är som mjukast,
stenarna som hårdast,
stannar jag till
 
andas
 
Persberg. Kan vara slaggsten, mossbelupen.